TIEDOTTAMINEN

Seuran nettisivuille (sanv.sporttisaitti.com) pyritään päivittämään aina ajankohtainen tieto.
Seuralla on lisäksi Facebook-sivut sekä Instagram-profiili  joiden kautta tiedotetaan.

Tärkeistä asioista tiedotetaan myös Alasatakunnan ”yhdistykset ja seurat” –palstalla.

Seuran sisäinen tiedotus toimii lähinnä vastaavien/johtokunnan ja ohjaajien välillä.

- - - -


OSALLISTUJALISTAT

Osallistujalistat säilytetään kansiossa! Näin ne ovat sijaisten ja johtokunnan käytettävissä. Kevätkauden listat löytyvät kauden alkaessa kansioista.Listaan tulee merkitä: 1)   jokaisen osallistujan nimi2)   lasten ryhmissä ikä 3)   osallistumiskerrat4)   yhteenlaskettu osallistujamäärä per kerta5)   ohjaajan nimikirjaimet (kuka ollut vastuussa tunnin suunnittelusta ja toteutuksesta)

On erittäin tärkeää, että listat täytetään huolellisesti. Osallistujien perusteella seura saa vuoroja eri kouluilta sekä avustuksia kunnalta. Vastaavat toimittavat listat kauden päättyessä eteenpäin

- - - -


OHJAAJAPALKKIOT JA SIJAISET

Ohjaajapalkkiot maksetaan syys- ja kevätkauden lopussa. Palkkiot maksetaan suoraan tilille.

On tärkeää, että JOKAINEN OHJAAJA TOIMITTAA TILITIETONSA JA VEROKORTIN omalle vastaavalleen. 

Jos ryhmän vakituinen ohjaaja on estynyt pitämästä tuntia, hän hankkii itselleen sijaisen. Ohjaaja huolehtii sijaiselle maksettavasta palkkiosta, mikäli kyseessä on apuohjaaja tai seuran ulkopuolinen ohjaaja.

Ohjaajapalkkion suuruuteen vaikuttaa ohjaajan koulutus sekä ohjauskertojen määrä. Ohjaajapalkkion suuruus selvitetään ohjaajalle kauden alkaessa.

- - - -

 

JÄSENMAKSUT

Lisätietoa jäsenmaksusta >>

Valmennusryhmillä on myös ryhmäkohtaisia maksuja.

- - - -VAKUUTUKSET

Jokaisella SEURAN JÄSENELLÄ on voimassa oleva tapaturmavakuutus. Vakuutus korvaa tapaturmasta aiheutuneen vamman hoidon, lääketieteellisen haitan ja kuoleman vakuutusehtojen mukaisesti.

Säkylän Naisvoimistelijoilla on voimassa vastuuvakuutus, joka korvaa toiselle aiheutuneen henkilö- tai esinevahingon.

Lisäksi ohjaajat on vakuutettu lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella.

Tarkempia tietoja vakuutuksista saa sihteeriltä.

- - - -