Ohjauksen linjaus

Seuran tavoitteet:
Edistää liikunnan iloa ja terveyttä tarjoamalla laadukasta ja monipuolista liikunta- ja voimistelutoimintaa kaikenikäisille liikkujille. Tavoitteena on luoda positiivinen ja kannustava ilmapiiri.

Arvot:
Kaikki ovat tervetulleita seuran toimintaan. Jäsenet saavat onnistumisen elämyksiä. Lapset ja nuoret saavat eväitä terveelliseen elämäntapaan ja liikunnasta tulee osa heidän jokapäiväistä toimintaansa.

Sitoutuminen:
Sitoudumme harjoitteluun ja ohjaamiseen sekä tuemme seuramme jäseniä tavoitteidensa saavuttamisessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen:
Panostamme turvalliseen harjoitteluun, fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin sekä terveisiin elämäntapoihin.

Harjoitus- ja valmennusperiaatteet:
Tarjoamme monipuolista ja kehitystä tukevaa harjoittelua liikunnan eri osa-alueilla. Pyrimme luomaan kannustavan ja innostavan harjoitteluympäristön, jossa jokainen liikkuja voi kehittyä omalla tasollaan. Turvallisuus on ensisijainen tavoite harjoittelussa. Huolehdimme asianmukaisista lämmittelyistä, varusteista ja valvomme loukkaantumisriskien minimointia.

Antidoping:
Voimisteluliiton Antidoping-ohjelma

Kilpailutoiminta:
Kannustamme voimistelijoitamme osallistumaan kilpailuihin omien tavoitteidensa mukaisesti. Pyrimme tukemaan voimistelijoita heidän kilpailusuoritustensa valmistelussa ja tarjoamaan valmentajilta tarvittavaa tukea.

Viestintä ja yhteistyö:
Kannustamme avoimeen ja tehokkaaseen viestintään seuran toiminnasta, tapahtumista ja päätöksistä osallistujille, valmentajille, ohjaajille, vanhemmille ja seurayhteisölle. Tarjoamme selkeät kanavat ja viestintävälineet tiedon jakamiseen ja vastaanottamiseen, kuten sähköpostit, verkkosivut ja sosiaalisen median kanavat. Kuuntelemme aktiivisesti palautetta ja huomioimme ne päätöksenteossa ja toiminnan kehittämisessä. Kannustamme yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Pyrimme luomaan positiivisen ja tukevan ilmapiirin, jossa kaikki tuntevat itsensä kuulluiksi ja arvostetuiksi.

Talous ja varainhankinta:
Seuran taloudenhoidon periaatteena on avoimuus, rehellisyys ja vastuullisuus. Määritämme selkeät jäsenmaksut ja tiedotamme niistä kaikille liikkujille ja vanhemmille. Pyrimme tehokkaaseen taloudenhoitoon ja budjetointiin varmistaaksemme seuran toiminnan jatkuvuuden. Harkitsemme erilaisia varainhankintamahdollisuuksia, kuten sponsorointia, varainkeräystapahtumia ja yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa. Varainhankinnassa korostamme eettisyyttä ja arvojemme mukaista toimintaa. Huolehdimme tarkasta kirjanpidosta ja tarvittavista taloudellisista raporteista seuran johtokunnalle ja sidosryhmille.

Turvallisuus:
Seuran tärkein prioriteetti on kaikkien turvallisuus ja hyvinvointi.
Huolehdimme siitä, että liikuntatilat ovat turvallisia ja asianmukaisesti varusteltuja. Valmentajat ja ohjaajat noudattavat voimistelun turvallisuussääntöjä ja ohjeistavat liikkujia niiden noudattamisessa. Tarjoamme asianmukaiset lämmittely- ja jäähdyttelyohjelmat vammojen ehkäisemiseksi.